Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών

Κορυφαία παραγωγή γραφικών

Υπερσύγχρονο εργαστήριο επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών

Μπορούμε να δημιουργούμε τα ωραιότερα μέρη του κόσμου!


Διαθέτουμε το πιο προηγμένο στούντιο κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα

Cooperation policy

Πολιτική συνεργασίας

Η Fixygon προσφέρει υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών σε επαγγελματίες και οικιακούς χρήστες αλλά και προϊόντα κινηματογραφικών ταινιών (animation), σε εταιρίες διανομής σε αίθουσες  ή οικιακούς θεατές. Για κάθε προσφορά των παραπάνω, η Fixygon έχει θεσπίσει κάποια μέτρα, μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται για την διεξαγωγή τους, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Πολιτική συνεργασίας επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών
 • Η συσκευή μεταφέρεται από και προς το χώρο μας από τον πελάτη.
 • Ο πελάτης πρέπει να παραλάβει το παραστατικό παραλαβής της συσκευής του από τη Fixygon το οποίο αναγράφει λεπτομερέστατα τον τύπο της συσκευής, τη βλάβη καθώς και τα στοιχεία του πελάτη.
 • Ο έλεγχός της γίνεται σε διάστημα 1 – 3 εργάσιμων ημερών από την ώρα της άφιξής της στο κατάστημά μας και χρεώνεται επτά (7) € / τεμάχιο ή συσκευή σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να επισκευαστεί τελικά.
 • Ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail για την κατάστασή της και την αξία επισκευής της συσκευής του.
 • Αν η επισκευή ενέχει ρίσκο, ενημερώνεται αναλόγως.
 • Ενημερώνεται πάντα για το χρόνο παράδοσης.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας επισκευής, δεν κρατούνται χρήματα από τον πελάτη.
 • Κάθε επέμβαση που πραγματοποιείται σε συσκευή από το εργαστήριό μας, καλύπτεται από τρεις (3) μήνες εγγύηση. Αν εντός των 3 μηνών η συσκευή παρουσιάσει πρόβλημα στο τμήμα που επισκευάστηκε περισσότερες από τρεις (3) φορές, τότε επιστρέφεται στον πελάτη ολόκληρη η αξία που κατέβαλε για την επισκευή.
 • Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί κάποια προκαταβολή για την αγορά ανταλλακτικού που πάντα αναφέρουμε από πριν.
 • Όταν η συσκευή επισκευαστεί και ελεγχθεί η καλή λειτουργία της, ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικά ή με e-mail για την παραλαβή από το εργαστήριό μας.
 • Ο πελάτης πρέπει να παραλάβει τη συσκευή του μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε. Μέσα σε αυτό το χρόνο ο πελάτης θα ενημερωθεί τρεις (3) φορές σε περίπτωση που έχει ξεχάσει την παραλαβή, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Μετά από τις τριάντα (30) ημέρες, η Fixygon έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί εμπορικά τη συσκευή (πουλήσει ή να ανακυκλώσει)  χωρίς να έχει ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί να δημιουργηθούν από αυτή τη κίνηση.
 • Κατά την παραλαβή της επισκευασμένης πλέον συσκευής, ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει το νόμιμο παραστατικό για την εφορία, και την εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής του, έναντι αμοιβής που έχει συμφωνηθεί.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: H Fixygon δεν είναι υποχρεωμένη να επισκευάσει ηλεκτρονική συσκευή στην οποία έχει προκληθεί βλάβη από λανθασμένη επέμβαση τρίτων.
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για επέμβαση (π.χ. σε υπολογιστή ενός επαγγελματία που πρέπει να συνεχίσει την εργασία του και έχει κολλήσει ή και άλλους λόγους) η χρέωση ανέρχεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10€) με διατιθέμενο χρόνο έως και μισή ώρα (1/2 της ώρας). Από τη μισή ώρα και πάνω, η χρέωση που θα ισχύει θα είναι 10€+7€/μισάωρο (δέκα ευρώ συν επτά ευρώ ανά μισή ώρα). Η επέμβαση γίνεται πάντοτε στο χώρο της Fixygon.
Πολιτική συνεργασίας διακίνησης κινηματογραφικών ταινιών από το studio της Fixygon
 • Η Fixygon καθώς και η εταιρεία διακίνησης οπτικοακουστικού υλικού υποχρεούνται να υπογράψουν το παραστατικό συνεργασίας που εκδίδεται από τη Fixygon, εφ’ όσον συμφωνούν με τους όρους που αναγράφονται σε αυτό.
 • Η Fixygon υποχρεούται να παραδώσει το οπτικοακουστικό έργο στην εταιρία διακίνησης τέτοιου υλικού για τις αίθουσες ή την οικιακή διασκέδαση, στην ημερομηνία και την ποιότητα που έχει συμφωνηθεί.
 • Δεν επιτρέπεται καμία κίνηση διανομής του έργου χωρίς να είναι γνωστό από τη Fixygon.
 • Δεν επιτρέπεται επεξεργασία ή αλλοίωση της ταινίας χωρίς την έγγραφη άδεια της Fixygon.
 • Αν πρόκειται για μεταγλώττιση, προσθήκη υποτίτλων ή αναφορά συνεργατών από την εταιρία διανομής θα πρέπει η Fixygon να ενημερώνεται και να καθοδηγεί τη διαδικασία αναλόγως.
Share