Cooperation policy

Πολιτική συνεργασίας

Η Fixygon προσφέρει υπηρεσίες επισκευής και κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης σε επαγγελματίες και οικιακούς χρήστες αλλά και προϊόντα κινηματογραφικών ταινιών (animation), σε εταιρίες διανομής σε αίθουσες  ή οικιακούς θεατές. Για κάθε προσφορά των παραπάνω, η Fixygon έχει θεσπίσει κάποια μέτρα, μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται για την διεξαγωγή τους, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Πολιτική συνεργασίας επισκευής ηλεκτρονικών ειδών
 • Η συσκευή μεταφέρεται από και προς το χώρο μας από τον πελάτη.
 • Ο πελάτης πρέπει να παραλάβει το παραστατικό παραλαβής της συσκευής του από τη Fixygon το οποίο αναγράφει τον τύπο της συσκευής, τον κωδικό παρακολούθησης και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • Ο έλεγχός των συσκευών γίνεται 2 φορές την εβδομάδα (κάθε Τετάρτη και Σάββατο) οπότε ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να είναι  μεταξύ 1 ημέρας έως 1 εβδομάδας από την ώρα της άφιξής της στο κατάστημά μας και χρεώνεται δέκα (10) € / τεμάχιο ή συσκευή σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να επισκευαστεί τελικά.
 • Ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail για την κατάστασή της και την αξία επισκευής της συσκευής του.
 • Αν η επισκευή ενέχει ρίσκο, ενημερώνεται αναλόγως.
 • Ενημερώνεται πάντα για το χρόνο παράδοσης.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας επισκευής, δεν κρατούνται χρήματα από τον πελάτη.
 • Κάθε επέμβαση που πραγματοποιείται σε συσκευή από το εργαστήριό μας, καλύπτεται από τρεις (3) μήνες εγγύηση. Αν εντός των 3 μηνών η συσκευή παρουσιάσει πρόβλημα στο τμήμα που επισκευάστηκε περισσότερες από τρεις (3) φορές, τότε επιστρέφεται στον πελάτη ολόκληρη η αξία που κατέβαλε για την επισκευή.
 • Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί κάποια προκαταβολή για την αγορά ανταλλακτικού που πάντα αναφέρουμε από πριν.
 • Όταν η συσκευή επισκευαστεί και ελεγχθεί η καλή λειτουργία της, ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικά ή με e-mail για την παραλαβή από το εργαστήριό μας.
 • Ο πελάτης πρέπει να παραλάβει τη συσκευή του μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε. Μέσα σε αυτό το χρόνο ο πελάτης θα ενημερωθεί ακόμα τρεις (3) φορές σε περίπτωση που έχει ξεχάσει την παραλαβή, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Μετά από τις τριάντα (30) ημέρες, η Fixygon έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί εμπορικά τη συσκευή (πουλήσει ή να ανακυκλώσει) ή ακόμη και να προσφύγει στη δικαιοσύνη χωρίς να έχει ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί να δημιουργηθούν από αυτή τη κίνηση.
 • Κατά την παραλαβή της επισκευασμένης πλέον συσκευής, ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει το νόμιμο παραστατικό για την εφορία, και την εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής του, έναντι αμοιβής που έχει συμφωνηθεί.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: H Fixygon δεν είναι υποχρεωμένη να επισκευάσει ηλεκτρονική συσκευή στην οποία έχει προκληθεί βλάβη από λανθασμένη επέμβαση τρίτων.
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για επέμβαση (π.χ. σε υπολογιστή ενός επαγγελματία που πρέπει να συνεχίσει την εργασία του και έχει κολλήσει ή και άλλους λόγους) η χρέωση ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15€) με διατιθέμενο χρόνο έως και μισή ώρα (1/2 της ώρας). Από τη μισή ώρα και πάνω, η χρέωση που θα ισχύει θα είναι 15€+10€/μισάωρο (δέκα πέντε ευρώ + δέκα ευρώ ανά μισή ώρα). Η επέμβαση γίνεται πάντοτε στο χώρο της Fixygon.
Πολιτική συνεργασίας για την αγορά νέου προϊόντος Fixygon
 • Ο πελάτης αναζητά από την ιστοσελίδα μας, στο μενού προϊόντα, τη διαθέσιμη ηλεκτρονική συσκευή που επιθυμεί.
 • Πριν την αγορά είναι υποχρεωμένος να διαβάσει την αναλυτική περιγραφή της και αν χρειάζεται οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει μαζί μας. Δεν επιστρέφονται συσκευές που αγοράστηκαν από λάθος.
 • Στην κάθε συσκευή ορίζεται ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης, αλλά εξαρτάται και από τη μεταφορική και τις τοπικές συνθήκες για το πότε θα παραλάβει ο κάθε πελάτης στην πόρτα του.
 • Υπάρχουν ορισμένα τοπικά καταστήματα στα οποία για καλύτερη εξυπηρέτηση η Fixygon διανέμει κάποια από τα προϊόντα της.
 • Αφού βεβαιωθεί για τα παραπάνω ο πελάτης συμπληρώνει τα στοιχεία του και προχωρά στην αγορά έναντι πληρωμής με χρεωστική κάρτα ή paypal.
 • Η εγγύηση της κάθε συσκευής καλύπτει την επισκευή ή αντικατάστασή της μόνο όταν υπάρχει κατασκευαστικό σφάλμα και όχι από λανθασμένο χειρισμό ή εγκατάσταση.
Πολιτική συνεργασίας διακίνησης κινηματογραφικών ταινιών από το studio της Fixygon
 • Η Fixygon καθώς και η εταιρεία διακίνησης οπτικοακουστικού υλικού υποχρεούνται να υπογράψουν το παραστατικό συνεργασίας που εκδίδεται από τη Fixygon, εφόσον συμφωνούν με τους όρους που αναγράφονται σε αυτό.
 • Η Fixygon υποχρεούται να παραδώσει το οπτικοακουστικό έργο στην εταιρία διακίνησης τέτοιου υλικού για τις αίθουσες ή την οικιακή διασκέδαση, στην ημερομηνία και την ποιότητα που έχει συμφωνηθεί.
 • Δεν επιτρέπεται καμία κίνηση διανομής του έργου χωρίς να είναι γνωστό από τη Fixygon.
 • Δεν επιτρέπεται επεξεργασία ή αλλοίωση της ταινίας χωρίς την έγγραφη άδεια της Fixygon.
 • Αν πρόκειται για μεταγλώττιση, προσθήκη υποτίτλων ή αναφορά συνεργατών από την εταιρία διανομής θα πρέπει η Fixygon να ενημερώνεται και να καθοδηγεί τη διαδικασία αναλόγως.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Fixygon διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω όρους.