Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών

Παρακολουθείστε την στο κανάλι της Fixygon στο Youtube
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1/5/2021

Κατασκευάζουμε σχεδόν κάθε ηλεκτρονική συσκευή κατά παραγγελία

Τρεις μήνες εγγύηση σε όλες τις επισκευές μας με την εξαιρετική ποιότητα Fixygon

Κορυφαία ελληνική παραγωγή animation

Απομακρύνεται πτηνά και τετράποδα ζώα από τις καλλιέργειες σας με τον δημοφιλή repeller υπερήχων της Fixygon

Κατασκευή ηλεκτρονικών πλακετών για κάθε τι που χρειάζεστε

Cooperation policy

Πολιτική συνεργασίας

Η Fixygon προσφέρει υπηρεσίες επισκευής και κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης σε επαγγελματίες και οικιακούς χρήστες αλλά και προϊόντα κινηματογραφικών ταινιών (animation), σε εταιρίες διανομής σε αίθουσες  ή οικιακούς θεατές. Για κάθε προσφορά των παραπάνω, η Fixygon έχει θεσπίσει κάποια μέτρα, μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται για την διεξαγωγή τους, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Πολιτική συνεργασίας επισκευής ηλεκτρονικών ειδών
 • Η συσκευή μεταφέρεται από και προς το χώρο μας από τον πελάτη.
 • Ο πελάτης πρέπει να παραλάβει το παραστατικό παραλαβής της συσκευής του από τη Fixygon το οποίο αναγράφει τον τύπο της συσκευής, τον κωδικό παρακολούθησης και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • Ο έλεγχός της γίνεται σε διάστημα 1 – 3 εργάσιμων ημερών από την ώρα της άφιξής της στο κατάστημά μας και χρεώνεται δέκα (10) € / τεμάχιο ή συσκευή σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να επισκευαστεί τελικά.
 • Ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail για την κατάστασή της και την αξία επισκευής της συσκευής του.
 • Αν η επισκευή ενέχει ρίσκο, ενημερώνεται αναλόγως.
 • Ενημερώνεται πάντα για το χρόνο παράδοσης.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας επισκευής, δεν κρατούνται χρήματα από τον πελάτη.
 • Κάθε επέμβαση που πραγματοποιείται σε συσκευή από το εργαστήριό μας, καλύπτεται από τρεις (3) μήνες εγγύηση. Αν εντός των 3 μηνών η συσκευή παρουσιάσει πρόβλημα στο τμήμα που επισκευάστηκε περισσότερες από τρεις (3) φορές, τότε επιστρέφεται στον πελάτη ολόκληρη η αξία που κατέβαλε για την επισκευή.
 • Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί κάποια προκαταβολή για την αγορά ανταλλακτικού που πάντα αναφέρουμε από πριν.
 • Όταν η συσκευή επισκευαστεί και ελεγχθεί η καλή λειτουργία της, ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικά ή με e-mail για την παραλαβή από το εργαστήριό μας.
 • Ο πελάτης πρέπει να παραλάβει τη συσκευή του μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε. Μέσα σε αυτό το χρόνο ο πελάτης θα ενημερωθεί ακόμα τρεις (3) φορές σε περίπτωση που έχει ξεχάσει την παραλαβή, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Μετά από τις τριάντα (30) ημέρες, η Fixygon έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί εμπορικά τη συσκευή (πουλήσει ή να ανακυκλώσει) ή ακόμη και να προσφύγει στη δικαιοσύνη χωρίς να έχει ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί να δημιουργηθούν από αυτή τη κίνηση.
 • Κατά την παραλαβή της επισκευασμένης πλέον συσκευής, ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει το νόμιμο παραστατικό για την εφορία, και την εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής του, έναντι αμοιβής που έχει συμφωνηθεί.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: H Fixygon δεν είναι υποχρεωμένη να επισκευάσει ηλεκτρονική συσκευή στην οποία έχει προκληθεί βλάβη από λανθασμένη επέμβαση τρίτων.
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για επέμβαση (π.χ. σε υπολογιστή ενός επαγγελματία που πρέπει να συνεχίσει την εργασία του και έχει κολλήσει ή και άλλους λόγους) η χρέωση ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15€) με διατιθέμενο χρόνο έως και μισή ώρα (1/2 της ώρας). Από τη μισή ώρα και πάνω, η χρέωση που θα ισχύει θα είναι 15€+10€/μισάωρο (δέκα ευρώ συν δέκα ευρώ ανά μισή ώρα). Η επέμβαση γίνεται πάντοτε στο χώρο της Fixygon.
Πολιτική συνεργασίας κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών
 • Αρχικά ο πελάτης μας ενημερώνει τηλεφωνικά ή στο κατάστημά μας για την συσκευή – σύστημα που χρειάζεται να κατασκευάσει η Fixygon. Θα πρέπει να μας αναφέρει όλα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που θέλει να έχει η συσκευή του καθώς και για ποια χρήση προορίζεται. Πάντα βοηθούμε για να βρει την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για την εφαρμογή του γι’ αυτό και όσο περισσότερες πληροφορίες μας αναφέρει τόσο το καλύτερο. Στο μενού “Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών” αυτού του ιστοτόπου, μπορείτε να βρείτε πολλά παραδείγματα γύρω από τις κυριότερες κατασκευές που μπορεί να χρειαστεί.
 • Μεταξύ 1 – 3 εργάσιμων ημερών θα γίνει η μελέτη του συστήματος και ο πελάτης θα λάβει μία ακριβή απάντηση για τα χρήματα που απαιτούνται καθώς και το χρόνο που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγωγή (ο χρόνος δίνεται με προσέγγιση 0 – 4 εργάσιμων ημερών). Η μελέτη προς το παρόν γίνεται δωρεάν.
 • Αν ο πελάτης συμφωνεί στο χρόνο και τα χρήματα που απαιτούνται, θα πρέπει να υπογράψει το παραστατικό αίτησης ηλεκτρονικής κατασκευής που εκδίδεται από τη Fixygon. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail). Στο παραστατικό αναγράφονται αναλυτικά, τα στοιχεία του πελάτη, ο τύπος της κατασκευής, τα χαρακτηριστικά που δήλωσε ότι επιθυμεί να διαθέτει εκείνη, τα χρήματα που απαιτούνται καθώς ο χρόνος παραδοσης (κατά προσέγγιση 0 – 4 εργάσιμων ημερών).
 • Ο πελάτης πρέπει να παραλάβει τη συσκευή του μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε. Μέσα σε αυτό το χρόνο ο πελάτης θα ενημερωθεί ακόμα τρεις (3) φορές σε περίπτωση που έχει ξεχάσει την παραλαβή, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Μετά από τις τριάντα (30) ημέρες, η Fixygon έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί εμπορικά τη συσκευή (πουλήσει ή να ανακυκλώσει) ή ακόμη και να προσφύγει στη δικαιοσύνη χωρίς να έχει ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί να δημιουργηθούν από αυτή τη κίνηση.
 • Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της συσκευής του, ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την απόδειξη αγοράς καθώς και την εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής του, έναντι αμοιβής που έχει συμφωνηθεί.
 • Για κάθε ηλεκτρονική κατασκευή παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 6 μηνών. Η εγγύηση ισχύει εφ’ όσον η συσκευή δεν χρησιμοποιήθηκε με λάθος τρόπο, σε δυσμενής για εκείνη συνθήκες (π.χ. υψηλότερη θερμοκρασία από το όριό της), δεν χτυπήθηκε και δεν αποσυναρμολογήθηκε από τρίτους τεχνικούς ή μη.
 • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η συσκευή μεταφέρεται από και προς το χώρο μας από τον πελάτη.
 • Εκδίδεται κανονικά παραστατικό για τον έλεγχο και την επισκευή της και ακολουθείται η πολιτική επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών από τη Fixygon, είτε εκείνη βρίσκεται στην εγγύηση είτε όχι.
 • Εάν η συσκευή βρίσκεται εντός εγγύησης, δεν έχει κακομεταχειριστεί, δεν έχει λειτουργήσει σε δυσμενής για εκείνη συνθήκες (π.χ. υψηλότερη θερμοκρασία από το όριό της ή ότι άλλο ορίζεται ότι είναι σωστό για τη λειτουργία της) και δεν έχει αποσυναρμολογηθεί από τρίτους, η επισκευή της γίνεται δωρεάν.
 • Αν δεν πληρείτε έστω και ένας από τους παραπάνω όρους τότε ο πελάτης καταβάλει κανονικά το αντίτιμο για την επισκευή της ή 10 ευρώ για τον έλεγχο (σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τελικά την επισκευή).
 • Στη συσκευασία του τελικού προϊόντος θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα απλό εγχειρίδιο χρήσης, 1 – 15 σελίδων το οποίο θα βοηθήσει τον χρήστη στο ξεκίνημα της λειτουργίας της και τη σωστή συντήρησή της.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο για hobby ή εκπαίδευση, και κατασκευάζονται από τρίτους, η Fixygon δεν φέρει ευθύνη για λανθασμένες κατασκευές που οδηγούν σε προσωπικό τραυματισμό ή καταστροφή εξοπλισμού. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα δίδονται κυρίως για μελέτη και εκείνος που θα προχωρήσει σε κατασκευή τους θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις και να λάβει όλα τα μέτρα προστασίας στο εργαστήριό του. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που δίνονται έχουν πρώτα ελεγχθεί από το εργαστήριό μας και αν ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναγράφονται για το καθένα, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που δηλώνεται επ’ ακριβώς.
Πολιτική συνεργασίας διακίνησης κινηματογραφικών ταινιών από το studio της Fixygon
 • Η Fixygon καθώς και η εταιρεία διακίνησης οπτικοακουστικού υλικού υποχρεούνται να υπογράψουν το παραστατικό συνεργασίας που εκδίδεται από τη Fixygon, εφόσον συμφωνούν με τους όρους που αναγράφονται σε αυτό.
 • Η Fixygon υποχρεούται να παραδώσει το οπτικοακουστικό έργο στην εταιρία διακίνησης τέτοιου υλικού για τις αίθουσες ή την οικιακή διασκέδαση, στην ημερομηνία και την ποιότητα που έχει συμφωνηθεί.
 • Δεν επιτρέπεται καμία κίνηση διανομής του έργου χωρίς να είναι γνωστό από τη Fixygon.
 • Δεν επιτρέπεται επεξεργασία ή αλλοίωση της ταινίας χωρίς την έγγραφη άδεια της Fixygon.
 • Αν πρόκειται για μεταγλώττιση, προσθήκη υποτίτλων ή αναφορά συνεργατών από την εταιρία διανομής θα πρέπει η Fixygon να ενημερώνεται και να καθοδηγεί τη διαδικασία αναλόγως.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Fixygon διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω όρους.
Share