Η ιστορία μας – σελίδα 2

 2014

Η επιχείρηση παίρνει το όνομα Digitech στις 30 Μαρτίου 2014 και το λογότυπο είναι αυτό που ακολουθεί. Άρχισαν να γίνονται απλές χειροποίητες ηλεκτρονικές κατασκευές και παραγωγές animation μικρού μήκους.

Το λογότυπο της Digitech

 2015

22 Μαΐου 2015 απέκτησα το δίπλωμα του τεχνικού ηλεκτρονικών συσκευών σε επίπεδο hardware και software από την computer Net Solution η έδρα της οποίας βρίσκεται στην κυψέλη.

Το δίπλωμα του τεχνικού από την Computer Net Solution

2016

15 Ιουνίου 2016, κυκλοφορεί η ταινία μικρού μήκους φωταψίες μαζί με το intro της Digitech.

Το intro με το οποίο ξεκινούν οι ταινίες της Digitech

1ο στιγμιότυπο από την ταινία “Φωταψίες”

2ο στιγμιότυπο από τη ταινία “Φωταψίες”

2017

Στις 5 Ιανουαρίου 2017, η επιχείρηση μετονομάζεται σε Fixygon.

                                                                    To πρώτο λογότυπο της Fixygon

σελίδα 1
σελίδα 3