Επισκευές

Αναλαμβάνουμε την επισκευή εργαστηριακών, επαγγελματικών, βιομηχανικών ή ιατρικών ηλεκτρονικών συσκευών προς το παρόν παράλληλα με τις ηλεκτρονικές μας κατασκευές.