Τηλεπικοινωνίες

Επισκευή κινητών τηλεφώνων

Επισκευή πομποδεκτών PMR

Επισκευή πομπών ραδιοφώνου - τηλεόρασης

 

Επισκευή ασύρματων τηλεφώνων

Οι τηλεπικοινωνιακές συσκευές που επισκευάζουμε, είναι οι παρακάτω:

– Πομποδέκτες CB/PMR
– Ραδιοφωνικοί / τηλεοπτικοί πομποί
– Κινητά τηλέφωνα
– Ασύρματα τηλέφωνα
– Modem / Router

Η Fixygon επισκευάζει αυτές όπως και όλες τις υπόλοιπες συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς!
Παρακαλώ διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Επισκευές